no-nonsenseno-nonsense - consulting...

Wij bouwen sites die verkopen

Maar we komen eerst vrijblijvend naar u luisteren om de slaagkansen van uw project te evalueren

1. Wij evalueren eerst de slaagkans van uw project

Vele elementen bepalen of een e-commerce site winstgevend zal worden of niet en niemand kan voorspellen of uw project al dan niet zal lukken. Alvorens wij uw e-commerce site bouwen zijn er echter wel een aantal punten die wij vrijblijvend willen checken om de inspanning te evalueren die nodig zal zijn voor een eventueel succes. Indien we na deze analyse denken dat de slaagkansen laag liggen leggen wij u precies uit waarom. Hieronder deze sleutelpunten:

Uw e-project, denken, motivatie en verwachtingen

 • Wij komen naar u luisteren om uw project goed te begrijpen, het te challengen, samen te brainstormen en om uw verwachtingen te evalueren.
 • Wij kijken of uw marktpositie, organisatie en marges winstgevende e-commerce toelaten.

De uniciteit van uw product, dienst of benadering, op Internet in België

Gespecialiseerde e-commerce sites die een niche kunnen domineren hebben een sterk competitief voordeel. Hieronder enkele voorbeelden van situaties of posities die uw e-commerce project versteken :

 • Uw productgamma, merk of dienst, is nog niet beschikbaar op een Belgische website.
 • Uw productgamma of uw merk is reeds te koop via internet maar niet via een eigen gespecialiseerde website in België.
 • Door uw positie of betere organisatie kunt u producten of diensten goedkoper aanbieden via een Belgische website.
 • Uw vernieuwende benadering beantwoordt aan een nood bij Belgische klanten.
 • De breedte van uw productgamma of uw specialisatie binnen een niche biedt u de mogelijkheid om DE specialist op Internet in Belgiëte worden.
 • U heeft een succesvol merk of product in België, en via Internet wilt u naar een nieuwe markt gaan.

Analyse van uw concurrenten op Internet

 • Inventaris van uw belangrijkste binnenlandse en buitenlandse concurrenten en hun performance op Internet.
 • De prijzen op Internet en uw prijsstructuur.
 • De positionering van uw concurrenten in de zoekmachines en hun marketinginspanningen.
 • De zoekvolumes op de zoektermen voor uw product en de prijs om ze te gebruiken.
 • Op basis van uw e-commerce concurrentie, hun performance, zoektermen en zoekvolumes maken wij een inschatting van de verwachte advertentiekosten om klanten naar uw website te krijgen.

Rapport

Na deze ontmoeting en onze online analyse ontvangt u een SWOT verslag met ons advies:

 • Sterktes van uw e-commerce project. (Strenghts)
 • Zwaktes. (Weaknesses)
 • Opportuniteiten (Opportunities)
 • Risico's (Threats)
 • Ons advies

Lezen: De bouw van uw e-commerce site

customer service software technical support
Live Chat by Comm100