no-nonsenseno-nonsense - consulting...

Klanten willen Belgische e-commerce sites

Duidelijke opportuniteiten

Het Belgisch e-commercepotentieel is zwaar onderbenut ...

  • In 2010 hebben 40% van de Europeanen Internet gebruikt om aankopen te doen. Met 38% situeert België zich onder het Europees gemiddelde en ver onder haar buurlanden die veel hogere cijfers halen : Nederland (67%), Luxemburg (60%), Duitsland (59%), Frankrijk (57%) en het Verenigd Koninkrijk (67%).

 

  • Volgens een rapport (2009) van de Europese Commissie over de e-commerce binnen de Unie, zijn grensoverschrijdende aankopen in een groot aantal gevallen de enige mogelijkheid voor consumenten om een product te kopen. Dit is het vaakst het geval voor consumenten uit Cyprus, Malta, Luxemburg, Lituanië, Letland, Ierland, België en Estland. Consumenten uit deze landen moeten zich in meer dan 60% van de gevallen tot een buitenlands aanbod keren. (Bron : EC e-commerce Final Report 201009 / YouGovPsychonomics 2009)

 

  • Men kan echter vaststellen dat de Europese consument liever op binnenlandse sites koopt dan op buitenlandse. Deze attitude is bijzonder merkbaar in landen met een goed ontwikkelde e-commerce markt (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Zweden, Finland). Hiertegenover staan de landen waar het binnnenlandse aanbod beperkt is en waar de consumenten meestal in het buitenland aankopen (Luxemburg, Malta, Cyprus). Belgie situeert zich tussen deze extremen maar de Belg is ondanks alles op het buitenland aangewezen voor een belangerijk deel van zijn e-commerce aankopen.

 

Als besluit menen wij te kunnen stellen dat de Begische e-commerce in de komende jaren zal blijven groeien in navolging van al haar buurlanden. Hier komt bij dat Belgen op Belgische sites willen kopen maar dat het aanbod er te beperkt is. Er is dus een echt pontentieel voor veel Belgische ondernemingen om vandaag met e-commerce te starten.

Lees : Belgische ondernemingen en e-commerce

customer service software technical support
Live Chat by Comm100